Nyemission i

ExeoTech Invest AB

Ej tillgängligt

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission. Riktad emission av aktier till fem (5) fordringsägare om cirka 0,4 miljoner aktier där betalning erläggs genom kvittning av fordringar om cirka 1,8 Mkr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ExeoTech Invest AB hittades