Nyemission i

Eurovip Group AB

Ej tillgängligt

Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. samt bedriver telekomverksamhet genom dotterbolag i Europa och Asien.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter A eller B för 1 aktie A eller B de innehar i bolaget. För förvärv av 1 ny aktie erfordras 1 teckningsrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Eurovip Group AB hittades