Nyemission i

Eurolandcom AB

Ej tillgängligt

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

För varje post du tecknar i emissionen (en post är 200 st B-aktier) erhåller du en köpotion. Varje köpoption ger dig rätt att köpa 100 aktier för 2,75 kr per aktie. Optionen kan du utnyttja till och med 31 december 2010.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Före emissionen finns det total 6.363.300 aktier i bolaget, varav 2.500.000 st är A-aktier med röstvärde motsvarande 10 per aktie samt 3.863.300 B-aktier med ett röstvärde motsvarande 1 per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Eurolandcom AB hittades