Nyemission i

Eurolandcom AB

Ej tillgängligt

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För varje post om 200 aktier erhålls 2 st köpoption med rätt att teckna 50 st aktier för 4,50 kr/st, fram till och med 31 december 2009.

Bolaget planerar att notera sig på Nordic MTF.

Före nyemissionen finns totalt 5870000 aktier, varav 2500000 är A-aktier med ett röstvärde motsvarande 10 per aktie samt 3370000 är B-aktier med ett röstvärde motsvarande 1 per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Eurolandcom AB hittades