Nyemission i

Eurolandcom AB

Ej tillgängligt

Euroland.com är en internationell aktieportal.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För varje post om 200 aktier man tecknar erhåller man 1 köpoption, som ger rätt att teckna 100 aktier för 2,75 kr styck fram till och med den 31 december 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Eurolandcom AB hittades