Nyemission i

Eurocine Vaccines AB

Ej tillgängligt

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 22 mkr, eller 73 procent, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Eurocine Vaccines behöver nytt kapital inom några veckor

Eurocine Vaccines har slut på pengar, pausar nu verksamheten och tittar på alla tänkbara alternativ, från finansiering och partnerskap till att göra ett omvänt förvärv.