Nyemission i

Euroafrica Digital Ventures AB

Ej tillgängligt

EuroAfrica Digital Ventures är en techhubb för digitala tjänster och plattformar. Företaget äger och driver tjänster och plattformar för både B2B och B2C.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent och omfattas till cirka 37,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,5 procent av emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av styrelseledamöterna Emelie Smidt, Fredrik Holmström och Johan Nordin samt VD för Afrieuro Sammy Ben Abla och VD tillika styrelseledamot Peter Persson. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare samt Peter Persson och Johan Nordin. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning till de externa investerarna, och om tio (10) procent till Peter Person och Johan Nordin.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,04 SEK) och högst 0,75 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75,0 procent där cirka 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Acetrack från Deversify

Deversify erbjuder hälsotekniska lösningar – noterar sig via ett omvänt förvärv

Deversify utvecklar och säljer hälsotekniska lösningar för konsumenter. Noterar sig nu på First North via ett omvänt förvärv.

Krisläge i Euroafrica Digital Ventures

Efter att nyligen ha gjort en nyemission och sålt halva verksamheten så meddelar Euroafrica Digital Ventures att kassan sannolikt inte räcker tre månader.