Nyemission i

Enzymatica AB

är ett svenskt life-science företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:12. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 maj till 12 juni 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Enzymatica AB hittades