Nyemission i

Enzymatica AB

Ej tillgängligt

är ett svenskt life-science företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:18. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Arton (18) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 100 %. Enzymatica har i samband med företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med Bolagets tre största aktieägare, styrelseordförande, två styrelseledamöter samt Bolagets VD om 14,0 Mkr, motsvarande cirka 51,1 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått emissionsgarantier om totalt 13,4 Mkr, motsvarande cirka 48,9 procent av företrädesemissionen, med bolagets tre största ägare genom hel- eller delägda bolag samt styrelseordförande och Bolagets VD. Garantiersättningen uppgår till 10,5 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdatering: Enzymaticas företrädesemission tecknades till 72,7 % med företrädesrätt och 7,9 % utan. Resten tecknades av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Enzymatica AB hittades