Nyemission i

Envirologic AB

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Fem (5) befintliga aktier i Envirologic, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2,1 Mkr användas.

Emissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa teckningsåtagare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2018. Lösenkursen för TO 1 B ska uppgå till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2019. Lösenkursen för TO 2 B ska uppgå till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Envirologic AB hittades