Nyemission i

Envirologic AB

Ej tillgängligt

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Envirologic listas på Aktietorget den 22 april 2014.

Envirologic har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 0,5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Envirologic AB hittades