Nyemission i

Eniro AB

Ej tillgängligt

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktas till institutionella investerare och allmänheten, inkl Eniros nuvarande aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, denna emission avser preferensaktier med speciella villkor.

Ett konsortie garanterar 300 Mkr och Carnegie garanterar 100 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Eniro kan slås samman med European Directories

Eniro kan komma att slås samman med European Directories om Triton lyckas ro affären kring European Directories i hamn. Detta enligt källor som följer processen.

Minskad risk för nyemission i Eniro

Handelsbanken anser att risken för att Eniro måste göra en nyemission i närtid har minskat. Banken höjer sin rekommendation, men är fortfarande negativ till aktien.