Nyemission i

Eniro AB

Ej tillgängligt

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 30:1. Varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar aktieägaren till erhållande av 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar dess innehavare till teckning av 30 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 3 december – 14 december 2010. Företrädesemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, 100% garanterad av Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank, vilka agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, samt av externa garanter. De externa garanternas åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 20% av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Eniro kan slås samman med European Directories

Eniro kan komma att slås samman med European Directories om Triton lyckas ro affären kring European Directories i hamn. Detta enligt källor som följer processen.

Minskad risk för nyemission i Eniro

Handelsbanken anser att risken för att Eniro måste göra en nyemission i närtid har minskat. Banken höjer sin rekommendation, men är fortfarande negativ till aktien.