Nyemission i

Ellwee AB

Ej tillgängligt

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och innehas av bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ellwee noteras på First North den 19 januari 2021.

35,3 Mkr, motsvarande 78,4 procent av erbjudandet, är säkrat på förhand via teckningsåtagare.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2021 till och med den 31 maj 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 november 2021 till och med den 30 november 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Undrande

Vem tar smällen på 20 miljoner kronor för obetald garanti i Ellwee?

Garanten i Ellwees företrädesemission i december har ännu inte betalat de 20 miljoner kronor som blev utfallet av garantin. Garanten är ett lagerbolag.

Affärsvärlden ger neutral rekommendation till noteringen av Ellwee

Ellwee som tillverkar golfbilar och fordon för gated communities gör en IPO på First North. Affärsvärlden har tittat närmare på erbjudandet och ger det en neutral rekommendation.