Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:7. Varje befintligt aktie i PledPharma, berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt säkerställd via teckningsåtaganden från befintliga aktieägare motsvarande 34 procent av Företrädesemissionen samt genom ett externt garantikonsortium.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades