Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:13.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall, Thomas Bill, B&E Participation och Anders Ström samt samtliga i bolagets styrelse och ledning. Teckningsförbindelserna motsvarar drygt 50 % av emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades