Nyemission i

Eevia Health Oy

Ej tillgängligt

Eevia Health utvinner växtextrakt som sedan säljs till företag som tillverkar kosttillskott, livsmedel och smink.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 4 nya aktier. Det medföljer även 1 gratis teckningsoption av serie TO1 för varje 4 tecknade och betalda aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Priset per aktie i Finland är 0,05 EUR och teckningstiden är 18 juni - 2 juli.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 10,8 procent av teckningsförbindelser och till cirka 39,4 procent av garantiåtaganden. Totalt omfattas cirka 50,2 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget samt delar av ledningen och styrelsen. Garantiåtagandena har lämnats av ett antal av Eevias befintliga aktieägare samt externa investerare. För garantiåtagandena utgår en garantiprovision om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sexton (16) procent om det betalas i nya aktier. Garantiprovisionen uppgår till cirka 1,6 miljoner kronor, givet maximal kontant ersättning. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra aktuella företrädesemissioner

Fyra företag som just nu gör företrädesemissioner är Eevia Health, Kancera, Sprint Bioscience och Smoltek.

Eevia Health’s noteringserbjudande får ett neutralt råd av Affärsvärlden

Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på Eevia Health’s noteringserbjudande och ger det en neutral rekommendation.