Nyemission i

Eco Byggolit AB

Eco Byggolit tillverkar och säljer EPS-cellplast (Expanderad PolyStyren). EPS-cellplast har många användsområden, oftast för isolering av byggnader i grunder, tak och väggar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen garanteras av bolagets huvudägare till drygt 57 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Eco Byggolit AB hittades