Nyemission i

EasyFill AB

Ej tillgängligt

EasyFill är specialiserade på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar. EasyFill AB hette tidigare Enjoy Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:4. 1 innehavd aktie ger 1 uniträtt, 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 10 aktier och 5 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsoptioner kan användas tom den 30 juni 2010. Priset för att teckna sig är 1 kr per aktie.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 18 juni 2009.

Uppdatering: Företaget Investa tecknar sig för 2 Mkr i emissionen, och Anders Liden från Investa kommer att väljas in i styrelsen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till EasyFill AB hittades