Nyemission i

Diös Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

För varje 1 befintlig aktie erhålls 3 teckningsrätter. 31 teckningsrätter berättigar till företrädesrätt till teckning av 1 ny aktie. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer ske över Stockholmsbörsen mellan den 15 november och 25 november 2010. Diös har erhållit teckningsåtagande och emissionsgaranti motsvarande sammanlagt cirka 75,3 procent av emissionens belopp, vilket är tillräckligt för att finansiera förvärvet i Östersund.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diös Fastigheter AB hittades