Nyemission i

Dignitana AB

Ej tillgängligt

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via en accelererad bookbuilding-process.

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption, varav teckningsoptionerna avses ges ut vederlagsfritt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen inleddes efter marknadens stängning den 30 augusti och ska vara klar innan marknaden öppnar den 2 september.

Avsikten är att antalet nyemitterade aktier ska uppgå till cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Uppdatering: Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

En (1) teckningsoption (TO 7) berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner (TO 7) kan äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades