Nyemission i

Dignitana AB

Ej tillgängligt

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:13. ör varje aktie på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med denna företrädesemission gör Dignitana även en riktad nyemission.

Dignitana har i samband med Företrädesemis­sionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av företrädesemissionen som kan tas i anspråk för eventuellt bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 75 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 14,5 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades