Nyemission i

Dignitana AB

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:9. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

öreträdesemissionen är säkerställd upp till 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 13,5 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades