Nyemission i

Dignitana AB

Ej tillgängligt

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är till 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För varje fyrtal (4) tecknade och betalda aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption kan användas för teckning av en (1) ny aktie i Dignitana till kursen 23,00 kr under perioden 1-30 september 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades