Nyemission i

Diamorph AB

Ej tillgängligt

Diamorph utvecklar avancerade glas- och keramiska material med egenskaper så som världsrekord i hårdhet, rekordhögt brytningsindex, magnetiska egenskaper i världsklass och mycket stor termisk stabilitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

100 % av emissionen är garanterad via teckningsåtaganden och teckningsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diamorph AB hittades