Nyemission i

Diagonal Bio AB

Ej tillgängligt

Diagonal Bio är ett bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Diagonal Bio AB hette tidigare Diagonal Pharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 16:1. Varje 1 innehavd aktie ger 1 uniträtt. 1 uniträtt ger rätt att teckna 1 unit, som består av 16 aktier och 2 teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd av styrelseledamöter, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 56,4 procent (motsvarande cirka 18 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionens teckningsförbindelser uppgår till cirka 1,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 4,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 16,5 MSEK, motsvarande cirka 51,8 procent av Företrädesemissionen. Av garantiåtagandena utgör cirka 4 MSEK bottengaranti (från förteckning och upp till cirka 17,1 procent), cirka 11,5 MSEK en separat garantitranch från nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, samt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent, en toppgaranti (från 100 procent och nedåt).

För att säkerställa Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till dess att kapitalet från Företrädesemissionen tillfaller Diagonal Bio har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 4 MSEK från bland annat Formue Nord Markedsneutral. För brygglånet erläggs en ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet avses återbetalas med likvid från Företrädesemissionen.

En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Diagonal Bio under perioden som löper från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Teckningskursen för TO 1 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar före utnyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 0,05 SEK per ny aktie och 0,12 SEK per ny aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen före den första dagen i teckningsperioden. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av TO 1 som emitteras till högsta teckningskurs kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 9,5 MSEK före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Diagonal Bio får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Bioteknikföretaget Diagonal Bio gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till erbjudandet.