Nyemission i

DanCann Pharma A/S

Ej tillgängligt

Dancann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1. Aktieägare erhåller för varje 1 aktie 11 teckningsrätter. Varje 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

DanCann Pharma har erhållit garantiåtaganden om cirka 8,959 miljoner DKK, vilket motsvarar cirka 48,88 % av emissionsvolymen, varav cirka 5,5 miljoner DKK utgörs av bottom-up-garantiåtaganden och cirka 3,459 miljoner DKK utgörs av top-down-garantiåtaganden. Eventuell teckning av aktier av dem som har lämnat bottom-up-garantiåtaganden kommer att ske genom kontant teckning av nya aktier. Eventuell teckning av aktier av de som lämnat top-down garantiåtaganden kommer att ske genom konvertering av befintlig skuld i bolaget.

I tillägg till ovanstående har en befintlig långivare till bolaget (New Growth Opportunities 2) åtagit sig att konvertera ett utestående lån om 3 350 000 DKK till aktier i Bolaget till en kurs om 0,01 DKK, förutsatt att Bolaget erhåller kontant teckningslikvid om 5,5 miljoner DKK i företrädesemissionen (som bolaget har säkerställt) men i övrigt oavsett utfallet av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

DanCann Pharma växer inom cannabinoider och medicinskt cannabis

DanCann Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som är licensierat för både produktion och distribution av produkter baserade på cannabinoider. Företaget gör nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till vd Jeppe Krog Rasmussen.

Allt fler får cannabisläkemedel på recept

TT rapporterar att förskrivningen av cannabisläkemedel har ökat kraftigt de senaste åren.

IPO interview with CEO of DanCann Pharma

DanCann Pharma is a Danish pharmaceutical biotechnology company powered by cannabinoids that is now doing an IPO on Spotlight. Nyemissioner.se has asked CEO Jeppe Krog Rasmussen a few questions.

Cannabis-företag ska notera sig på Spotlight

Det danska cannabis-företaget Dancann Pharma ska notera sig på Spotlight, har tagit in 35 miljoner kronor.