Nyemission i

Cybercom Group AB

Ej tillgängligt

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets större ägare motsvarande 53 procent av röster och kapital avser att teckna sina andelar av emissionen. Preliminära villkor presenteras den 21 april 2009.

Uppdatering: Emissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelse och garantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cybercom Group AB hittades