Nyemission i

Cybercom Group AB

Ej tillgängligt

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudaktieägaren JCE Group har förbundit sig att teckna sin andel motsvarande 41,4 procent av nyemissionen. Därtill har ägare med innehav motsvarande 13,4 procent av aktiekapitalet uttalat att de står bakom beslutet om nyemission.

Handel med teckningsrätter äger rum mellan 11-19 september 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cybercom Group AB hittades