Nyemission i

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

issionen är garanterad upp till ca 115 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades