Nyemission i

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. 2 befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen kommer att till 100 procent omfattas av teckningsförbindelser från bolagets huvudägare samt ett garantikonsortium.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades