Nyemission i

Cryptzone AB

Ej tillgängligt

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1, för respektive A- och B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 12 juni 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cryptzone AB hittades