Nyemission i

Cryptzone AB

Ej tillgängligt

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad nyemission. Aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av bolagets verkställande direktör Einar Lindquist, bolagets CFO Iréne Axelsson samt styrelseledamöterna Christer Andersson och Johan Seeman.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cryptzone AB hittades