Nyemission i

Cryptzone AB

Ej tillgängligt

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) aktie av serie A eller serie B eller vissa teckningsoption som berättigar till en (1) aktie av serie A eller serie B i bolaget ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad upp till 100 procent.

Uppdatering: Datum för nyemissionen skjuts till augusti.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cryptzone AB hittades