Nyemission i

C-RAD AB

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. 5 befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Erbjudandet är genom teckningsförbindelser säkerställt upp till 8,4 Mkr, motsvarande cirka 38 procent. C-Rad meddelar även att de har för avsikt att byta lista under 2012, från First North till Stockholmsbörsen. Om erbjudandet övertecknas kan bolaget även använda en option att ta in ytterligare 10 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till C-RAD AB hittades