Nyemission i

Countermine Technologies AB

Ej tillgängligt

Countermine Technologies utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk för produktiva ändamål.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3 B-aktier och 1 option per tvåtal befintliga aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nuvarande aktieägare har företrädesrätt, men utomstående kan anmäla sitt intresse. Optionen ger rätt att teckna en B-aktie för 2,50 kr fram tom 30 mars 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Countermine Technologies AB hittades