Nyemission i

Cortendo AB

Ej tillgängligt

Cortendos huvudsakliga verksamhet är att utveckla läkemedel baserat på bolagets ideer och patent inom kortisolområdet. Bolaget utvecklar huvudsaklingen läkemedel mot Cushing’s Syndrom, diabetes och det metabola syndromet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget gjorde en private placement på 500.000 eller fler aktier i februari 2012. Se prospekt för mer information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cortendo AB hittades