Nyemission i

Corem Property Group AB

Ej tillgängligt

Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Corem har idag ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av industri-, lager- och logistikfastigheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 stamaktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny stamaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till 82,8 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter 9 november - 18 november 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Corem Property Group AB hittades