Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

RoosGruppen AB har tecknat sig för 25 MSEK i den Riktade Nyemissionen. Utöver det har även ett antal professionella investerare, vilka önskat ytterligare tilldelning utöver företrädesemissionen i januari 2021, tecknat sig för totalt 40 MSEK. I tillägg till nyssnämnda grupp investerare har även ett fåtal investerare som inte anmälde intresse i företrädesemissionen i januari 2021 tecknat sig i den Riktade Nyemissionen för poster i samma storleksordning som nyssnämnda kategori, totalt uppgående till 20 MSEK. Den befintliga ägaren JOHECO AB, ett närstående bolag till styrelseordförande Jörgen Olsson, har anmält intresse och efter styrelsens beslut erhållit tilldelning utifrån samma utgångspunkter som övrig tilldelning i den Riktade Nyemissionen. JOHECO AB investerar 10 MSEK i den Riktade Nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades