Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Det erfordras tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett garantikonsortium har, jämte redan lämnade teckningsförbindelser om ca 1,5 MSEK, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 % eller cirka 18,5 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades