Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. Varje fem (5) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units. 1 unit består av 1 aktie i Kopparberg Mineral, 1 teckningsoption, 1 köpoption på av Kopparberg Mineral innehavda aktier i Nordic Iron Ore.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption ger rätten att under perioden 1 november 2013 – 31 januari 2014 teckna en ny B-aktie i Kopparberg Mineral för 4,50 SEK.

Varje sextal (6 st) köpoptioner ger rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 25 SEK/st mellan 15 januari 2013 – 30 april 2013.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i företrädesemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 10,8 MSEK.

En övertilldelningsoption på 5 Mkr kan komma att användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades