Nyemission i

Coegin Pharma AB

Ej tillgängligt

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Varje (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad till 100 procent, dels via teckningsförbindelser om ca 36 procent , därtill via garantiavtal om ca 64 procent.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 februari 2020 till och med den 28 februari 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,20 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs GoldBlue ytterligare cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coegin Pharma AB hittades