Nyemission i

Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

GoldBlue planerar att noteras på Nasdaq First North Stockholm. Preliminär första handelsdag är den 20 december 2017.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 7,90 SEK under perioden 1-28 februari 2019.

Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om cirka 15,6 MSEK. Av dessa är cirka 14,3 MSEK garantier och cirka 1,3 MSEK teckningsförbindelser. Utöver detta har teckningsförbindelser tagits in från nuvarande aktieägare med en utfäst post om cirka 3,6 MSEK avseende tilldelning i emissionen. Dessutom har förhandsteckningar i det publika erbjudandet gjorts med cirka 2,1 MSEK, däribland från Bolagets styrelseordförande Rune Lö- derup som inlämnat teckningsförbindelse om 1 MSEK (privat respektive via bolag). Detta innebär att ca 88 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coegin Pharma AB hittades