Nyemission i

Coala-Life Group AB

Ej tillgängligt

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala-Life Group AB hette tidigare RNB Retail and Brands AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vissa större aktieägare och medlemmar i RNB:s styrelse och företagsledning, representerande sammanlagt cirka 38 procent av aktierna i bolaget har uttryckt sin avsikt att utnyttja samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har vissa aktieägare och andra uttryckt sin avsikt att garantera teckning av aktier till ett sammanlagt värde om 213 Mkr, motsvarande cirka 62 procent av nyemissionen. Därmed finns avsikter att teckna 100 procent av nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coala-Life Group AB hittades