Nyemission i

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:22. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 22 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Enligt avsiktsförklaringar från aktieägare som lämnats till styrelsen i CLS avseende att teckna B-aktier i nyemissionen har teckning om totalt cirka 2,5 MSEK indikerats, vilket motsvarar cirka 87 procent av emissionsvolymen. Det finns dock inga formella avtal om teckningsförbindelser. Således kan inte avsiktsförklaringarna likställas med säkerställande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clinical Laserthermia Systems AB hittades