Nyemission i

ClimateWell AB

Ej tillgängligt

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Industrifonden, Skirner, Olle Nordström, Gunnar Nordström, Northzone, Håkan Nordquist, Göran Bolin, Per Olofsson och Utilsun. Betalning ska dels erläggas genom kvittning av befintliga brygglån om sammanlagt 57,0 Mkr (inklusive kapitaliserad ränta), dels kontantlikvid om ytterligare högst 40,5 Mkr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets egna kapital har konstaterats understiga halva aktiekapitalet. Denna emission är en av åtgärderna bolaget tar för att återställa det.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ClimateWell AB hittades