Nyemission i

Clean Tech East Holding AB

Ej tillgängligt

Clean Tech East Holding AB har idag två divisioner. Power Chemicals och Biomass Fuels. Power Chemicals divisionen säljer högteknologiska och innovativa kemiska tillsatsprodukter för applikation primärt för oljeeldade kraftverk. Biomass Fuels divisionen tillverkar trä pellets för leveranser till kraftverk. Trä pellets är framtidens förnybara energi slag som är CO2 neutralt och som kan användas i befintliga installerade kraftverk. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För varje (1) befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckningen av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clean Tech East Holding AB hittades