Nyemission i

Cision AB

Ej tillgängligt

Cision erbjuder relevant medieinformation, målgruppsanpassade tjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större
aktieägare. Aktieägare representerande 61 procent av samtliga aktier i Cision har förbundit sig att
teckna sin andel av emissionen eller lämnat en avsiktsförklaring att de ämnar teckna sin andel av
emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cision AB hittades