Nyemission i

Christian Berner Tech Trade AB

Berner Industrier erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Viktiga områden är tillgång till ren energi, rent vatten eller hållbart resursutnyttjande. Berner Industrier AB hette tidigare Christian Berner Tech Trade AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktien beräknas börja handlas på First North den 29 september 2014.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 10 oktober 2014.

Uppdatering: Teckningskursen sänks från 13,30 till 11 kr. Ny beräknad första handelsdag på First North är den 20 oktober 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Berner Industrier AB hittades