Nyemission i

Cassandra Oil AB

Ej tillgängligt

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, ”olje sludge” och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Företrädesrätten gäller för de som var aktieägare i Factum Holding före genomförandet av apportförvärvet av Cassandra Oil AB. För varje 1 befintlig aktie i Factum Holding (det bolag som idag heter Cassandra Oil AB och är listat) erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie i Factum Holding.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett förtydligande. När emissionen kommunicerades hette företaget fortfarande Factum Electronics Holding. När nyemissionen genomförs har företaget hunnit byta namn till Cassandra Oil.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cassandra Oil AB hittades